HOẠT ĐỘNG CPA

Tình hình xúc tiến đầu tư, thương mại của thành phố Cần Thơ

Tình hình xúc tiến đầu tư, thương mại của thành phố Cần Thơ trong10 tháng đầu năm 2017 đạt nhiều kết quảkhả quan, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (CPA) đã thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo...

HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

Cần Thơ rà soát lại các khu công nghiệp chuẩn bị xúc tiến đầu tư

Để chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Cần Thơ năm 2018, ngày 11/1, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, ông Trương Quang Hoài Nam đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan của thành phố nhằm rà soát các khu công nghiệp trên...

THÔNG BÁO

THÔNG TIN BÁO CHÍ Hội nghị xúc tiến đầu tư nâng cao chuỗi giá trị…

Nhằm giới thiệu tiềm năng và tăng cường thu hút đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, thương mại liên quan góp phần nâng cao chuỗi giá trị thực phẩm vùng đồng bằng sông Cửu Long; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại...

Lượt truy cập

005752877