spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động địa phươngCần Thơ chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, chủ động...

Cần Thơ chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09, TP Cần Thơ đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Ngày 31/5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 10/4/2017, của Thành ủy Cần Thơ về “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” (Nghị quyết số 09).

Quang cảnh hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09, TP Cần Thơ đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2017 – 2021 thực hiện đạt 133.872 tỷ đồng, tăng bình quân 4,67%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất lao động, giá trị gia tăng, chất lượng và hiệu quả. Hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh ngày càng được nâng lên; các chỉ số môi trường kinh doanh đều có những bước tiến rõ rệt…

Về thu hút đầu tư trong nước (ngoài khu công nghiệp): giai đoạn 2017 – 2021, thành phố quyết định chủ trương đầu tư 44 dự án vốn đầu tư trong nước, vốn đầu tư theo chủ trương trên 40.000 tỷ đồng; lũy kế đến cuối năm 2021, thành phố có 104 dự án đang thực hiện, tổng vốn đầu tư theo chủ trương đầu tư trên 135.000 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, TP Cần Thơ đã cấp mới 31 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,4 tỷ USD; hầu hết các dự án thu hút mới thuộc các lĩnh vực phân phối hàng hóa, công nghiệp chế biến, giáo dục, kinh doanh khách sạn… Đến nay, thành phố có 85 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2 tỷ USD, vốn thực hiện lũy kế trên 533 triệu USD, đạt 26% so với tổng vốn đăng ký.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận liên quan đến những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố trong thời gian tới.

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho rằng, trong giai đoạn tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị thành phố về vị trí, vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế. Kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, chủ trương của Ðảng về hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố, thông qua cơ chế, chính sách, ưu đãi đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư trên các lĩnh vực, dự án trọng điểm. tiếp tục tranh thủ vận động nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA), thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO).

Tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương về hội nhập quốc tế và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; trong đó, tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại. Đồng thời tăng cường cải cách hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ máy hành chính các cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Thành Thật

Tin Mới