spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động địa phươngCần Thơ đoạt giải thưởng 'Thành phố bền vững môi trường ASEAN'...

Cần Thơ đoạt giải thưởng ‘Thành phố bền vững môi trường ASEAN’ là 1 trong 9 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố 9 sự kiện nổi bật của ngành năm 2021, gồm:

(CT) – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố 9 sự kiện nổi bật của ngành năm 2021, gồm:

1. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; là chủ đề quan trọng tại các chương trình nghị sự cấp cao của lãnh đạo Ðảng và Nhà nước.

2. Việt Nam cam kết hành động mạnh mẽ tại COP26.

3. Quốc hội thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

4. Ban Bí thư Trung ương Ðảng chỉ thị về công tác khí tượng thủy văn.

5. Tài nguyên nước được quản lý theo quy hoạch tổng hợp.

6. Ðổi mới, tăng cường và hội nhập quốc tế để phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

7. Thu nhận tín hiệu vệ tinh SPOT 6/7 độ phân giải cao, đáp ứng nhu cầu quản lý tài nguyên môi trường và các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội.

8. UNESCO công nhận 2 khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa và Kon Hà Nừng được gia nhập mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển thế giới.

9. Cần Thơ đoạt giải thưởng “Thành phố bền vững môi trường ASEAN”; nhiều cá nhân đoạt giải thưởng quốc tế lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

PV

Tin Mới