spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động địa phươngCần Thơ hỗ trợ đăng ký bảo hộ và phát triển tài...

Cần Thơ hỗ trợ đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ

Ngày 10 tháng 8 năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 1101/SKHCN-QLCN về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ. Việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, viện, trường và các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, bảo hộ, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ của thành phố ở trong và ngoài nước. Cụ thể như sau:

  1. Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ 

a) Hỗ trợ trong nước: 30 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế và giống cây trồng mới; 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.

b) Hỗ trợ ngoài nước: 60 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới.

(Thời điểm xem xét hỗ trợ tính từ ngày 18 tháng 7 năm 2022 đối với đơn đăng ký sáng chế và giống cây trồng; đối với văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp)

  1. Hỗ trợ triển khai nội dung thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030 thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (dự án)

a) Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

b) Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước;Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

c) Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

d) Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;

đ) Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Danh mục nhiệm vụ ưu tiên thực hiện: Đề nghị xem tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, số 02 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Điện thoại: 02923.829.632 (gặp Bà Trương Thị Hồng Ngọc). Website: http://sokhcn.cantho.gov.vn/. Email: [email protected].

(Đính kèm: Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND; Quyết định số 3032/QĐ-UBND, Phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ)

PDX_nhiem_vu_KHCN

Phieu_dang_ky

QD_3032_phe_duyet_Chuong_trinh

So_03_2022NQ-HDND

Đại Nghĩa

Tin Mới