spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủTin mớiCần Thơ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện...

Cần Thơ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện Dự án luồng Định An – Cần Thơ

Thủ tướng giao TP. Cần Thơ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo hình thức hợp tác công tư.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP. Cần Thơ để đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu; các tồn tại, vướng mắc và cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy phát triển trên địa bàn vào chiều 14/5/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ là dự án chiến lược quan trọng, có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng đã qua nhiều năm chưa được triển khai.

Thủ tướng giao TP. Cần Thơ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tổ chức thực hiện Dự án theo hình thức hợp tác công tư, Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ kỹ thuật, Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ đánh giá tác động môi trường và hỗ trợ xử lý các tác động nếu có.

Theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ, tại Điều 7 có quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An – Cần Thơ.

Theo đó, các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo phương thức xã hội hóa, đáp ứng các điều kiện: bảo đảm chuẩn tắc luồng hàng hải cho tàu có trọng tải từ 10.000 tấn trở lên ra vào các cảng của Thành phố và có quy mô vốn từ 500 tỷ đồng trở lên được áp dụng hình thức ưu đãi đầu tư sau:

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Thời gian bắt đầu hưởng ưu đãi, điều kiện áp dụng ưu đãi thuế, thu nhập được hưởng ưu đãi quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Miễn tiền thuê đất trong 15 năm và giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian còn lại đối với diện tích đất được thuê để đổ chất nạo vét của dự án.

Việc thực hiện các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trước đó, trong năm 2022, Bộ Giao thông vận tải cũng đã có Công văn trả lời kiến nghị cử tri TP. Cần Thơ về việc hỗ trợ TP. Cần Thơ trong việc đánh giá sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và các yếu tố có liên quan trong việc điều chỉnh Quyết định số 963/QĐBGTVT ngày 31/5/2021 và các vấn đề khác như Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi,… để sớm thực hiện dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ trong thời gian Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội có hiệu lực thi hành để được hưởng ưu đãi đầu tư khi thực hiện dự án.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ đã giao Cục Hàng hải Việt Nam trên cơ sở rà soát toàn bộ kết quả nghiên cứu từ trước đến nay về luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu, báo cáo chi tiết, tổng hợp, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi luồng hàng hải Định An – Sông Hậu theo hình thức xã hội hóa.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức tư vấn, đơn vị có liên quan, các chuyên gia để làm rõ luận cứ khoa học, hiệu quả kinh tế – kỹ thuật và môi trường đối với báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam và đề xuất của UBND TP. Cần Thơ về chuẩn tắc nạo vét -10,5m cho luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Bộ Giao thông vận tải xem xét và quyết định việc điều chỉnh Quyết định số 963/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2021 (về việc công bố danh mục dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ giao thông vận tải, năm 2021) và triển khai Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phầm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Luồng Định An – Cần Thơ (qua cửa Định An) dài 121,5km. Đoạn cửa Định An xấp xỉ 30 km, độ sâu TK-4,2 m (-2,5+-3m) tàu 3.000-5.000 DWT. Đoạn trong sông dài 91 km, độ sâu -7m + -10 m cho tàu 10.000-20.000 DWT.

Từ năm 1991 đến nay, mỗi năm nạo vét 200+700 ngàn m, độ sâu -3,2m + -4m nhưng chỉ duy trì được 1+2 tháng sau đó bị bồi lắp lại đến độ sâu tự nhiên -2 +2,5m. Sau gần 40 năm (từ năm 1983 đến nay), sau khi nạo vét duy tu độ sâu luồng chỉ tồn tại được vài tháng. Sau đó, bị bồi lắp trở lại đến độ sâu tự nhiên -2 + -2,5 m hệ Hải đồ. Tuyến lạch sâu tự nhiên ngoài cửa Định An luôn thay đổi, phạm vi dịch chuyển rộng khoảng 4 km.

Trúc Giang

Nguồn: baodautu.vn

Tin Mới