spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động địa phươngCần Thơ mời gọi đầu tư 2 khu công nghiệp

Cần Thơ mời gọi đầu tư 2 khu công nghiệp

UBND thành phố Cần Thơ sẽ lập quy hoạch điều chỉnh và mời gọi đầu tư đối với khu công nghiệp (KCN) Ô Môn diện tích 500 ha và KCN Vĩnh Thạnh diện tích 900 ha.

Văn phòng UBND TP. Cần Thơ vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ về việc thực hiện trình tự thủ tục thành lập và mời gọi đầu tư KCN Ô Môn và KCN Vĩnh Thạnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hồng giao Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ làm chủ đầu tư lập quy hoạch điều chỉnh và mời gọi đầu tư đối với KCN Ô Môn diện tích 500 ha tọa lạc tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn và KCN Vĩnh Thạnh 900 ha tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Một trục đường trong KCN Trà Nóc 1, Cần Thơ

Giao Sở Xây dựng cập nhật vị trí cụ thể và tích hợp quy hoạch điều chỉnh đối với 2 KCN trên vào quy hoạch chung của Thành phố, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cập nhật 2 KCN nêu trên vào Quy hoạch tích hợp theo Luật Quy hoạch ngày 5/12/2017; thực hiện văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hình thức kêu gọi nhà đầu tư đối với KCN Ô Môn, KCN Vĩnh Thạnh và KCN Hưng Phú 1, Hưng Phú II theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư hoặc Nghị định số 18/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và khu kinh tế, làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, bổ sung KCN Ô Môn, KCN Vĩnh Thạnh vào kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thành phố, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố theo đúng quy định.

Sở Công thương hỗ trợ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cập nhật ngành nghề ưu tiên để thu hút mời gọi đầu tư vào 2 KCN Ô Môn và KCN Vĩnh Thạnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cập nhật và cân đối, phân phối tỷ lệ chuyển đổi mục đích đất trồng lúa sang đất công nghiệp cho phù hợp với quy hoạch ngành…

Trước đó, tại Văn bản số 156/TTg-CN, ngày 4/2/2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các KCN trên địa bàn TP. Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung quy hoạch KCN Ô Môn và KCN Vĩnh Thạnh vào Quy hoạch phát triển các KCN.

Nguồn: baodautu.vn

Tin Mới