spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủTin mớiChính phủ ban hành Chương trình hành động phát triển kinh tế...

Chính phủ ban hành Chương trình hành động phát triển kinh tế – xã hội vùng ÐBSCL

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị quyết số 78/NQ-CP, ngày 18-6-2022, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 2-4-2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ÐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết nêu rõ xây dựng TP Cần Thơ thành trung tâm phát triển vùng có dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa, du lịch, công nghiệp chế biến hiện đại. Ảnh: Duy Khôi

Nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 6,5-7%/năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 gấp 2-2,5 lần so với năm 2021. Tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp trong tổng thu nhập vùng (GRDP) khoảng 20%; công nghiệp – xây dựng khoảng 32%; dịch vụ khoảng 46%; thuế và trợ cấp khoảng 2%. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 146 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42-48%; có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 30% số xã đạt chuẩn nâng cao. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỷ trọng lao động khu vực phi nông nghiệp đạt 75-80%; tỷ lệ nghèo giảm 1,5-2%/năm. Cơ sở giáo dục đạt chuẩn: 75% mầm non, 70% tiểu học, 80% trung học cơ sở, 90% trung học phổ thông. Ðạt 30 giường bệnh viện, 10 bác sĩ, 2,8 dược sĩ đại học, 25 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 7,5%. Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư đô thị đạt 98-100%, ở nông thôn đạt 70%. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại từ đô thị và công nghiệp đạt 100%.

Nghị quyết cũng nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó tập trung, thực hiện tốt công tác hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng điều phối vùng giai đoạn 2020-2025. Xây dựng TP Cần Thơ thành trung tâm phát triển vùng có dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa, du lịch, công nghiệp chế biến hiện đại; xây dựng các TP Mỹ Tho, Tân An, Long Xuyên, Rạch Giá, Cà Mau và Sóc Trăng thành các trung tâm tổng hợp, chuyên ngành. Xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Phát triển các trung tâm đầu mối về nông nghiệp gắn với vùng chuyên canh, kết nối với các đô thị. Tập trung đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu An Giang; Khu kinh tế cửa khẩu Ðồng Tháp…

Ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; chú trọng phát triển vận tải đa phương thức, lấy đường thủy là trọng tâm; phát triển nhanh kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, đột phá trong phát triển hạ tầng công nghệ thông tin gắn với phát triển các hành lang kinh tế. Ðến năm 2030, hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc kết nối vùng với vùng Ðông Nam Bộ, hệ thống cảng biển và các cửa khẩu quốc tế gồm các tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Ðông, Bắc – Nam phía Tây, TP Hồ Chí Minh – Sóc Trăng, Châu Ðốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu, Hồng Ngự – Trà Vinh; nâng cấp hệ thống quốc lộ chính yếu, các cầu; đầu tư hệ thống đường ven biển qua các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; phát triển các cụm cảng hàng hóa, cụm cảng hành khách và hệ thống cảng chuyên dùng đường thủy nội địa. Hoàn thành hệ thống cảng biển theo quy hoạch. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh – Cần Thơ…

Nghị quyết cũng đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, công nghệ số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm. Phát triển công nghiệp xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; phát triển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, sinh thái, bền vững. Phát triển các loại hình dịch vụ, chú trọng dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp và nông nghiệp, trong đó phát triển TP Cần Thơ thành trung tâm thương mại, dịch vụ của vùng. Phát triển du lịch đặc trưng vùng sông nước; phát triển đồng bộ hệ thống logistics, hoàn thiện quy hoạch và đầu tư phát triển Trung tâm Logistics tại Cái Cui (Cần Thơ) và mở rộng dịch vụ logistics hàng không. Phát triển mạnh kinh tế biển, trong đó phát triển Kiên Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng số; thành lập và phát triển Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng tại TP Cần Thơ; xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Cần Thơ thành khu công nghệ cao quốc gia.

Nghị quyết nêu rõ, tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo các quy hoạch, đề án, kế hoạch; phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị…

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố vùng ÐBSCL theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2-4-2022 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết này. Trước ngày 30-9-2022, xây dựng, ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động, văn bản cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết này, trong đó xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, dự kiến kết quả đầu ra đối với từng nhiệm vụ và phân công đơn vị chủ trì thực hiện.

Ngô Hải Ngọc

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/

Tin Mới