Chương trình Tọa đàm “Đối thoại giữa Chính quyền và Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ”

0
45

1.Thời gian và địa điểm: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ.

2.Chương trình Tọa đàm: