HỘI CHỢ MUA SẮM & ẨM THỰC THÁI LAN

    0

    Thời gian: 30/8 – 3/9/2023

    Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Sự kiện Quang Minh

    Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ