Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực Thái Lan

    78

    Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực Thái Lan
    Thời gian: từ ngày 18/12 – 22/12/2024.
    Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Sự kiện Quang Minh
    Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ