HỘI CHỢ MUA SẮM & ẨM THỰC THÁI LAN

    2

    Thời gian: 13/12 – 17/12/2023

    Đơn vị Tổ chức: Công ty TNHH Sự kiện Quang Minh

    Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ