HỘI CHỢ NGÀNH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM & CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2024 (MEKONG FOOD WEEK 2024)

    46

    HỘI CHỢ NGÀNH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM & CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2024 (MEKONG FOOD WEEK 2024)

    Thời gian: 04/12 – 08/12/2024

    Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Truyền thông Á Châu ACM

    Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ