HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM

    4

    Thời gian: 02/11 – 06/11/2023

    Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

    Đơn vị chỉ đạo: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ