Hội chợ Quốc tế Thực phẩm và Công nghệ Chế biến ĐBSCL – Mekong Foodex 2024

    53

    Hội chợ Quốc tế Thực phẩm và Công nghệ Chế biến ĐBSCL – Mekong Foodex 2024
    Thời gian: từ ngày 09/10 – 12/10/2024
    Đơn vị tổ chức: Chi nhánh Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad
    Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ