HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN – NET ZERO CẦN THƠ 2024

  30

  HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN – NET ZERO CẦN THƠ 2024

  Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

  Thời gian: 26 – 29/09/2024

  Đơn vị tổ chức: Hội Sản Phẩm Nông Sản Sạch TP. HCM (CAPA) và Công Ty Cổ Phần Truyền Thông ZEM Cùng Đồng Hành

  Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần