TRIỂN LÃM QUỐC TẾ XÂY DỰNG – VẬT LIỆU XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT (VIETBUILD CẦN THƠ)

    23

    Thời gian: Tháng 7/2023

    Đơn vị tổ chức: Công ty CP Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild

    Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ