TUẦN LỄ THÁI LAN TẠI CẦN THƠ

    22

    Thời gian: 31/3 – 02/4/2023

    Đơn vị Tổ chức: Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại – VINEXAD

    Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ