HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DU LỊCH CẦN THƠ

    10

    Thời gian: Tháng 12/2023

    Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Du lịch Việt nam

    Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ