spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủChuyên MụcHoạt động địa phươngĐịnh hình bức tranh quy hoạch TP Cần Thơ phát triển

Định hình bức tranh quy hoạch TP Cần Thơ phát triển

UBND TP Cần Thơ vừa họp Hội đồng quy hoạch TP Cần Thơ thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phát triển TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc xác định nhiệm vụ lập quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng để làm định hướng cho quá trình xây dựng Quy hoạch phát triển TP Cần Thơ trong 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2050. Bởi đây là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp TP Cần Thơ sử dụng trong hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển trong trung và dài hạn.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ khảo sát công trình giao thông trên địa bàn quận Bình Thủy. 

Lập bộ khung quy hoạch

Quy hoạch phát triển TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được triển khai thực hiện theo Luật Quy hoạch ngày 24-11-2017 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5-2-2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trong đó giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực tổ chức lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31-12-2020. UBND thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo lập quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan lập quy hoạch thành phố. Theo ông Nguyễn Thực Hiện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, nguyên tắc lập Quy hoạch thành phố là đảm bảo sự tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo Luật Quy hoạch, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch. Đồng thời, đảm bảo tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch thành phố với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo sự kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành/lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường và quốc phòng- an ninh; các phân tích, đánh giá và định hướng phát triển được dựa trên mối quan hệ tổng thể, có tính hệ thống, tính kết nối liên ngành, liên lĩnh vực và liên vùng.

Trong nhiệm vụ lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 các sở, ngành, quận huyện cũng đề xuất 32 nội dung để tích hợp vào quy hoạch TP Cần Thơ nhằm hướng đến loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Theo ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, hiện nay ngành xây dựng đang lập các quy hoạch phân khu cũng như các ngành đang rà soát lại quy hoạch của ngành mình. Các quy hoạch này sẽ được bổ sung, tích hợp với quy hoạch chung của thành phố. Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần cụ thể tầm nhìn đến năm 2030 và 2050 là gì. Từ sự hình dung chung đến thời điểm đó mới đưa ra yêu cầu về quan điểm quy hoạch. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đề nghị đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch đánh giá các thể chế và cơ chế chính sách hiện nay tác động đến sự phát triển của thành phố như thế nào, phân tích các yếu tố đặc thù của thành phố để từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách để phát triển thành phố.

Dựng không gian phát triển

Trong quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch của thành phố, vai trò của các sở ngành rất quan trọng trong đề xuất nhiệm vụ quy hoạch liên quan đến ngành mình. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương thành phố, chia sẻ: Đơn vị tư vấn cần tính toán cụ thể các nhiệm vụ quy hoạch. Trong yêu cầu đặt ra là phát triển kinh tế thành phố một cách toàn diện, cần phải có diễn giải mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong 10 năm tới và đến năm 2050 là gì. Phải có sự hài hòa trong phát triển kinh tế gắn với quan tâm phát triển không gian đô thị, kiến trúc cảnh quan thành phố sao cho ngày càng đẹp hơn. Thời gian qua, thành phố phát triển theo quy hoạch nhưng quy hoạch của các ngành còn có sự chưa đồng bộ, chưa tương hỗ thậm chí có sự chồng lên nhau. Do đó, phải xác định tập trung phát triển ngành nào để tính toán phát triển hài hòa và bền vững giữa các ngành, tính toán đến các yếu tố tác động, hài hòa lợi ích của cộng đồng của Nhà nước và doanh nghiệp để kêu gọi đầu tư sao cho phù hợp. Phải xác định tầm nhìn của từng giai đoạn, căn cứ trên nội lực và ngoại lực của thành phố để tham mưu lập quy hoạch từ đó vận dụng hiệu quả nhằm tập trung nguồn lực để xây dựng và phát triển thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, chia sẻ: Về định hướng phát triển nông nghiệp, cần làm rõ thêm khoa học về đất của từng vùng để phát triển sản xuất phù hợp, đạt hiệu quả cao. Về phát triển nông thôn, cần định hướng rõ hơn việc chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và bố trí định cư nông thôn của thành phố từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; về phòng chống thiên tai phải định hướng cụ thể hơn nữa về phát triển hạ tầng phòng chống thiên tai của TP Cần Thơ trong tổng thể vùng để gắn kết giữa ngập lụt, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn của thành phố với cả vùng. Từ đó có hướng đầu tư tập trung về hạ tầng phòng chống thiên tai của TP Cần Thơ sao cho tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính bền vững cho cả vùng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh khẳng định: Quy hoạch chung đưa ra tầm nhìn, phương án phát triển cho thành phố trong 10-30 năm nữa; tính toán phân bổ không gian phát triển sao cho tối ưu nhất để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của thành phố chúng ta. Đồng thời, phải vẽ ra được lộ trình thực hiện; trên cơ sở các chiến lược đã đề ra phải có các kế hoạch 5 năm và 10 năm để khắc phục hạn chế của các quy hoạch trước đây là không có các nguồn lực để thực hiện. Quy hoạch chung này sẽ giải quyết mối quan hệ mâu thuẫn giữa các ngành, xác định mối quan hệ tương hỗ giữa các ngành, ngành nào đi trước để cứu giúp ngành sau. Chẳng hạn như ngành Giao thông đi trước mở đường sẽ kéo theo sự phát triển của các khu công nghiệp, ngành Nông nghiệp công nghệ cao… Do đó, chức năng của quy hoạch chung là giải quyết các mâu thuẫn trong quá trình quy hoạch, xác định ngành nào đi trước để các ngành theo sau có hướng hỗ trợ. Sau khi có phương hướng chung, phân bổ không gian chung mới chia về cho từng ngành Xây dựng các quy hoạch chi tiết; các quy hoạch vùng cũng đảm bảo khung chung như thế.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Nguồn: baocantho.com.vn

 

 

Tin Mới