spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủChuyên MụcThông tin Đồng bằngĐồng Tháp kiến nghị bổ sung nhu cầu vốn đầu tư công...

Đồng Tháp kiến nghị bổ sung nhu cầu vốn đầu tư công gần 4.508 tỷ đồng

TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Báo Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn số 115/UBND-ĐTXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (vốn ngân sách Trung ương) của tỉnh Đồng Tháp.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 vốn ngân sách Trung ương (gồm vốn nước ngoài – ODA) của tỉnh Đồng Tháp là 6.544,755 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước là 5.806,155 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 738,6 tỷ đồng, bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020 sang giai đoạn 2021 – 2025.

Tại Công văn này, UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, theo Công văn số 419/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương chưa thấy đề cập đến nguồn vốn của các chương trình, dự án (với tổng vốn khoảng 4.439,3 tỷ đồng) gồm:

Dự án Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp thuộc Chương trình hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2 thích ứng với biến đổi khí hậu (Chương trình DPO): đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.900 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững (nhu cầu của tỉnh là 950 tỷ đồng).

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025 sử dụng vốn ODA: nhu cầu của tỉnh là 1.589,3 tỷ đồng; do các dự án chưa có chủ trương đầu tư, chưa ký Hiệp định vay trong giai đoạn 2021 – 2025.

Ngoài ra, nhu cầu vốn ODA thực tế của các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020 sang giai đoạn 2021 – 2025 còn thiếu 68,4 tỷ đồng so với mức dự kiến của Trung ương, gồm: Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (dự án VnSAT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đã cân đối được 97,3 tỷ đồng/142 tỷ đồng, còn thiếu 44,7 tỷ đồng.

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp, đã cân đối được 306,3 tỷ đồng/330 tỷ đồng, còn thiếu 23,7 tỷ đồng.

Từ đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm, tổng hợp nhu cầu vốn theo đề xuất của tỉnh, với tổng vốn khoảng 4.507,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 2.850 tỷ đồng; vốn ODA là 1.657,7 tỷ đồng.

Nguồn: baodautu.vn

Tin Mới