LỊCH HỘI CHỢ VÀ LỄ HỘI TỔ CHỨC TẠI CẦN THƠ - VIỆT NAM 2022

2022
20/10/2022

TUẦN LỄ THÁI LAN TẠI CẦN THƠ

Thời gian: 10/2022

Đơn vị Tổ chức: Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại – VINEXAD

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

01/11/2022

HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM

Thời gian: Tháng 11/2022

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

Đơn vị chỉ đạo: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

20/11/2022

HỘI CHỢ MUA SẮM & ẨM THỰC THÁI LAN

Thời gian: Quí IV/2022

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Sự kiện Quang Minh

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

30/11/2022

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ XÂY DỰNG – VẬT LIỆU XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN & TRANG TRÍ NỘI THẤT (VIETBUILD CẦN THƠ)

Thời gian: Quí IV/2022

Đơn vị tổ chức: Công ty CP Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

01/12/2022

TRIỂN LÃM & HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM

Thời gian: Tháng 12/2022

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm SES Việt Nam

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

02/12/2022

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DU LỊCH CẦN THƠ

Thời gian: Tháng 12/2022

Đơn vị Tổ chức: Hiệp hội Du lịch Việt nam

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ