LỊCH HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM VÀ SỰ KIỆN NĂM 2024 (dự kiến)

Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực Thái Lan

Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực Thái Lan
Thời gian: từ ngày 24/4 – 28/4/2024.
Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Sự kiện Quang Minh
Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực Thái Lan

Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực Thái Lan
Thời gian: từ ngày 21/8 – 25/8/2024.
Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Sự kiện Quang Minh
Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

Hội chợ Quốc tế Thực phẩm và Công nghệ Chế biến ĐBSCL – Mekong Foodex 2024

Hội chợ Quốc tế Thực phẩm và Công nghệ Chế biến ĐBSCL – Mekong Foodex 2024
Thời gian: từ ngày 09/10 – 12/10/2024
Đơn vị tổ chức: Chi nhánh Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad
Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam

Thời gian: Tháng 01/11 – 05/11/2024

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

Đơn vị chỉ đạo: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

HỘI CHỢ NGÀNH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM & CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2024 (MEKONG FOOD WEEK 2024)

HỘI CHỢ NGÀNH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM & CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2024 (MEKONG FOOD WEEK 2024)

Thời gian: 04/12 – 08/12/2024

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Truyền thông Á Châu ACM

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực Thái Lan

Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực Thái Lan
Thời gian: từ ngày 18/12 – 22/12/2024.
Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Sự kiện Quang Minh
Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

Bảng giá dịch vụ

Ngoài ra, Trung tâm sẽ tổ chức hội chợ triển lãm chuyên ngành khác khi có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố và của các đối tác khi có nhu cầu.