LỊCH HỘI CHỢ VÀ LỄ HỘI TỔ CHỨC TẠI CẦN THƠ - VIỆT NAM 2019

HỘI CHƠ MUA SẮM & ẨM THỰC HÀNG THÁI LAN

Thời gian: Từ 28/08 đến 01/09/2019

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ XÂY DỰNG – VẬT LIỆU XÂY DỰNG – BẤT DỘNG SẢN – TRANG TRÍ NỘI THẤT (VIETBUILD CẦN THƠ)

Thời gian: Từ 25 đến 29/07/2019

HỘI CHỢ MUA SẮM & ẨM THỰC HÀNG THÁI

Thời gian: Từ 01 đến 05/05/2019

LỄ HỘI BÁNH DÂN GIAN NAM BỘ

Thời gian: Từ 12 đến 16/04/2019

HỘI CHỢ MUA SẮM & ẨM THỰC HÀNG THÁI

Thời gian: Từ 18 đến 22/12/2019

HỘI CHỢ QUỐC TẾ DU LỊCH VIỆT NAM TẠI TP.CẦN THƠ

Thời gian: Từ 29/11 đến 01/12/2019

HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM

Thời gian: Từ 06 đến 10/11/2019

TRIỂN LÃM THỦY SẢN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Thời gian: Từ 16 đến 18/10/2019