LỊCH HỘI CHỢ VÀ LỄ HỘI TỔ CHỨC TẠI CẦN THƠ - VIỆT NAM 2022

2023
06/03/2023

HỘI CHỢ QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3. MUA SẮM VÀ ẨM THỰC HÀNG VIỆT NAM – THÁI LAN

Thời gian: 6/3 – 12/3/2023

Đơn vị Tổ chức: Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Thiên Việt

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

31/03/2023

TUẦN LỄ THÁI LAN TẠI CẦN THƠ

Thời gian: 31/3 – 02/4/2023

Đơn vị Tổ chức: Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại – VINEXAD

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

12/04/2023

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ NGÀNH TÔM VIỆT NAM LẦN THỨ 4 NĂM 2023

Thời gian: 12-14/4/2023

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Truyền thông Vietnamedia

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

27/04/2023

HỘI CHỢ MUA SẮM & ẨM THỰC THÁI LAN

Thời gian: 27/4 – 01/5/2023

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Sự kiện Quang Minh

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

01/07/2023

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ XÂY DỰNG – VẬT LIỆU XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT (VIETBUILD CẦN THƠ)

Thời gian: Tháng 7/2023

Đơn vị tổ chức: Công ty CP Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

30/08/2023

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DU LỊCH CẦN THƠ

Thời gian: 30/8 – 3/9/2023

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Sự kiện Quang Minh

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

01/11/2023

HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM

Thời gian: Tháng 11/2023

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

Đơn vị chỉ đạo: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

01/12/2023

TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM

Thời gian: Tháng 12/2023

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm SES Việt Nam

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

02/12/2023

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DU LỊCH CẦN THƠ

Thời gian: Tháng 12/2023

Đơn vị Tổ chức: Hiệp hội Du lịch Việt nam

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

13/12/2023

HỘI CHỢ MUA SẮM & ẨM THỰC THÁI LAN

Thời gian: 13/12 – 17/12/2023

Đơn vị Tổ chức: Công ty TNHH Sự kiện Quang Minh

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ