spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động địa phươngMời gọi đầu tư của Nhà máy xử lý chất thải rắn...

Mời gọi đầu tư của Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3310/UBND-XDĐT về việc xử lý chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ. Theo Công văn này, sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu có năng lực để thực hiện vận chuyển và xử lý số lượng tro bay hiện đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ.

moi goi dau tu cua nha may xu ly chat thai ran can tho
Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ.

Theo Công văn số 3310/UBND-XDĐT, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục để kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý chôn lấp chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Trước mắt, thống nhất về chủ trương tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu có năng lực để thực hiện vận chuyển và xử lý số lượng tro bay hiện đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, trước đó ngày 02/8/2021, ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Báo cáo số 2530/BC-STNMT về phương án xử lý lượng tro bay đang tồn đọng gửi UBND thành phố Cần Thơ.

Theo Báo cáo này, Sở Tài nguyên và Môi trường Cần Thơ cho biết, Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ nằm trong khu xử lý chất thải rắn tại ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, có diện tích 53.531m2.

Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ đã đi vào hoạt động từ ngày 26/11/2018, số lượng công nhân sản xuất là 60 người. Công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy trung bình khoảng 500 tấn/ngày. Nhà máy tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt từ 06 quận huyện: Ninh Kiều; Cái Răng; Bình Thủy, Thới Lai, Thốt Nốt và Ô Môn của thành phố Cần Thơ. Loại hình: xử lý chất thải rắn sinh hoạt để phát điện với công suất phát điện 7,5MW.

Nhà máy cũng đã đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường: Hệ thống xử lý nước rỉ rác với công xuất 200 m3/ngày đêm, đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B. Nước rỉ rác sau khi xử lý được tuần hoàn, tái sử dụng, không thải ra ngoài môi trường.

Hệ thống xử lý bụi, khí thải của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt; công suất xử lý bụi, khí thải tối đa theo thiết kế 110.000 m3/giờ, đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường áp dụng QCVN 61-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (hệ số Kv = 0,8). Nhà máy cũng lắp đặt 01 hệ thống quan trắc tự động, liên tục khí thải sau xử lý với các thông số: lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2 dư, bụi tổng, SO2, NOx, CO, HCl.

Công trình, thiết bị lưu giữ chất thải nguy hại: nhà máy xây dựng công trình lưu giữ, ổn định hóa rắn tro bay phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải, có công suất thiết kế 40 tấn/ngày, khu vực ổn định hóa tro bay có diện tích khoảng 234m2, khu vực lưu chứa tạm thời tro bay có diện tích khoảng 1.221m2. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của nhà máy mỗi ngày phát sinh từ 8 đến 10 tấn tro bay, do đó khu vực lưu chứa tạm thời tro bay đã quá tải từ tháng 5/2019, lưu giữ được 1.500 tấn tro bay.

Trước tình hình đó, nhà máy cũng đã xin ý kiến thành phố để tạm tro bay phát sinh thêm ra khu đất trống cạnh nhà máy trong khi chờ thành phố bố trí khu chôn lấp chất thải tro bay, với diện tích khoảng 5.000m2 đang lưu giữ 7.571 tấn tro bay, hiện tro bay đang để lộ thiên ngoài trời, Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Cần Thơ) đã đầu tư sử dụng hai lớp lót màng chống thấm và che nắng, che mưa (hay còn gọi là bạt nhựa HDPE) cho hai mặt, mặt đáy và mặt phủ bên trên có diện tích 5.000m2, tuy nhiên giải pháp này chỉ là cách làm tạm thời, không đúng quy định (vì theo báo cáo đánh giá tác động môi trường và Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của nhà máy được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và xác nhận thì tro bay được xem là chất thải nguy hại).

Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt số 06/2017 ngày 22/6/2017 giữa Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Cần Thơ) và thành phố Cần Thơ, thì Bên thành phố chịu trách nhiệm tìm và cung cấp cho Bên Công ty diện tích đất cần thiết làm bãi chôn lấp tro bay sinh ra trong quá trình đốt chất thải tại nhà máy được Bên Công ty vận chuyển tới và Bên thành phố phải chịu trách nhiệm xử lý chôn lấp tro bay và chi trả các chi phí liên quan đến việc chôn lấp số tro bay đó.

Trước thực trạng như vậy, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Cần Thơ đề xuất UBND thành phố Cần Thơ: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn tất thủ tục, kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý chôn lấp chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Trước mắt, việc quản lý tro bay không hợp lý, xử lý tro bay không hợp kỹ thuật vệ sinh sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Để đảm bảo môi trường trong mùa mưa, lũ, tránh bị phát tán vào môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND thành phố chấp thuận chủ trương đấu thầu, lựa chọn các công ty có năng lực vận chuyển và xử lý số lượng tro bay hiện đang để lộ thiên ngoài trời.

Qua báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, xác định kinh phí và kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu vận chuyển và xử lý số lượng tro bay nêu trên trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Huỳnh Biển

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Tin Mới