spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủSự KiệnMời tham gia hội chợ Quốc tế Thương mại An Phú -...

Mời tham gia hội chợ Quốc tế Thương mại An Phú – An Giang 2019

Căn cứ Quyết địrìh sô 5Í06/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ trường Bộ
Công Thương về việc phê duyệt Hội chợ Thương mại Quốc tế An Phú – An
Giang năm 2019 thuộc Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2019.

Hội chợ Thương mại Quốc tế An Phú – An Giang năm 2019 lần đầu tiên
đánh dấu sự trưởng thành từ hội chợ biên giới cấp địa phương trở thành hội chợ cấp
quốc gia và quốc tế; với mục tiêu tăng cường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
vào thị trường các nước Tiểu vùng sông Mêkông, đặc biệt là thị trường Campuchia.
Hội chợ là dịp tạo cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác và thúc đẩy giao lưu kinh tế –
thương mại – đầu tư của tinh An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang trân trọng kính mời Sở
Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch, Đầu tư các tình, thành
phố tham gia và vận động các doanh nghiệp của địa phương cùng tham gia sự kiện
này, cụ thể như sau:

 • Thòi gian: từ 28/8 đến 02/9/2019
 • Địa điểm: Bến xe Khánh Bình, thị trấn Long Binh, huyện An Phú, tỉnh An

Giang.

 • Quy mô: 220 gian hàng của các đơn vị trong và ngoài nước.
 • Chính sách: Ban tổ chức Hội chợ sẽ hỗ trợ mỗi tinh 01 gian hàng miễn
  phí, các gian còn lại được hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tối đa không quá 02 gian/
  đơn vị (theo thông tư 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài Chính về
  việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương
  trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia).

Mọi chỉ tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang
Phòng Xúc tiến Thương mại

Địa chỉ: số 2A Ngô Gia Tự, TP. Long Xuvên, An Giang.

Điện thoại: 0296.3.945.006. Email: uyenvo242@gmail.com
Người liên hệ: Phương Uyên – 0939.995.202.

 

Tin Mới