spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHội NghịMời tham gia hội thảo "Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên...

Mời tham gia hội thảo “Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và Sản xuất tuần hoàn”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Trung tâm thương mại quốc tế (ITC – International Trade tiêu nâng cao năng lực của Doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, hỗ ữợ doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị quốc tế thông qua việc nắm bắt và tích hợp các chiến lược kinh doanh bền vững, đặc biệt là việc hỗ trợ kỹ thuật để tiếp cận với các tiêu chuẩn “xanh” và nguồn tài chính “xanh”, Tổ chức ITC tiến hành khỏi động họp phần “Sử dụng hiệu quà nguồn lực và sản xuất sạch – RECP” thuộc Dự án “Thương mại vì sự phát triển bền vững” tại Việt Nam.

 1. Nội dung chính:
 • Khỏi động chính thức hợp phần “Sử dụng hiệu quả nguồn lực và sản xuất sạch – RECP” với các đôi tác, các bên liên quan và Doanh nghiệp tiêm năng.
 • Thảo luận về các kể hoạch triển khai Hợp phần.
 • Các Doanh nghiệp đãng ký tham gia Hợp phần và các nội dung khác.
 1. Thông tin chi tiết chương trình như sau:
 • Thời gian: Từ 13:00 đến 16:30 ngày 17 tháng 07 năm 2020.
 • Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn – 50 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
 • Thành phần: các Bộ, Ngành, Trung tâm XTTM, Hiệp hội, Tổ chức và các doanh nghiệp.
 • Nội dung chương trình: tại tài liệu đính kèm.

Đề nghị các đơn vị quan tâm đăng ký tham dự theo các phương thức sau:

 1. Tại đường link https://www.survevgizmo.com/s3/5656309/T4SD-Hub- Viet-Nam-RECP-EoI-for-SMEs
 2. Đăng ký theo phiếu đính kèm.
 3. Thông tin liên hệ:

Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

Địa chi: số 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Nguồn: CPA

 

Tin Mới