Một số hình ảnh chương trình ca nhạc và bốc thăm trúng thưởng hàng đêm tại Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2019

0
99

Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt nam mỗi đêm luôn có ca nhạc phục vụ khách thăm quan. Dưới đây là những hình ảnh về chương trình ca nhạc