spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động địa phươngPC Cần Thơ đẩy mạnh chuyển đổi số

PC Cần Thơ đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2021, Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) chọn chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Ðiện lực Quốc gia Việt Nam” và Phấn đấu đến hết năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác chuyển đổi số, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ (PC Cần Thơ) triển khai kế hoạch thực hiện, trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ các phòng ban, đơn vị về chuyển đổi số.

Nhân viên Phòng Ðiều độ, PC Cần Thơ đang vận hành hệ thống giám sát và điều khiển từ xa (SCADA).

Theo đó PC Cần Thơ xây dựng kế hoạch xác định rõ mục tiêu, là ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng để cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng nhằm xác định được lộ trình, cơ cấu nguồn lực hợp lý đảm bảo đáp ứng các mục tiêu đề ra bao gồm: PC Cần Thơ hướng tới là một doanh nghiệp số, lấy khách hàng/người sử dụng dịch vụ điện làm trung tâm; cung cấp các dịch vụ trực tuyến, minh bạch; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để điện tử hóa các quy trình trong nội bộ và các giao dịch với khách hàng/đối tác; triển khai thành công các ứng dụng dùng chung có tính liên kết, tích hợp trục liên thông của ngành theo tiến độ, đồng thời nghiên cứu xây dựng phát triển các phần mềm đặc thù chú trọng trên nền tảng ứng dụng di động đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số của PC Cần Thơ.

Ông Huỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc PC Cần Thơ cho biết, để đạt được các mục tiêu, PC Cần Thơ đã xây dựng lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022 và các năm tiếp theo với các yếu tố trọng tâm cần phải thực hiện. Theo đó, chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi về nhận thức của từng người lao động trong toàn PC Cần Thơ. Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số cho lãnh đạo các cấp và toàn thể người lao động. Thực hiện “Số hóa Dữ liệu” với mục tiêu “Một hạ tầng, Một cơ sở dữ liệu”, thống nhất 1 nền tảng hạ tầng chung, đồng nhất về công nghệ, về giải pháp kỹ thuật và quản trị cơ sở dữ liệu dùng chung. Chuẩn hóa, làm giàu cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh thu thập, khai thác, phân tích dữ liệu từ hiện trường, kết nối với các hệ thống điều khiển/giám sát/vận hành để nâng cao giá trị dữ liệu được thu thập, đáp ứng mục tiêu của chuyển đổi số. Số hóa khách hàng”, đó là lấy khách hàng là trung tâm, cung cấp các dịch vụ gia tăng, đảm bảo khách hàng có khả năng tương tác “mọi lúc, mọi nơi” trên không gian số, không ngừng nâng cao mức độ hài lòng cho khách hàng. “Số hóa quy trình nghiệp vụ”, đẩy mạnh cải cách quy trình nghiệp vụ phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Trong công tác quản trị nội bộ lấy người lao động làm trung tâm để xây dựng các ứng dụng số, cải tiến công việc bằng giải pháp mới cho việc sàng lọc, tìm kiếm và chia sẻ thông tin, hỗ trợ tốt nhất cho công việc và tiết kiệm thời gian, sức lao động. Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các cấp đáp ứng tính sẵn sàng cho lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022.

Mô hình EVNSPC hướng đến Doanh nghiệp số

Trong các yếu tố trọng tâm trên, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng sẽ được hiện thực hóa dần theo hướng đơn giản và hoàn thiện các quy trình, quy định hiện tại để dễ dàng số hóa; xây dựng ứng dụng di động phục vụ khách hàng tìm kiếm các thông tin về dịch vụ điện; Xây dựng các chính sách chăm sóc và khuyến khích khách hàng tham gia các hoạt động chuyển đổi của ngành điện, cụ thể: Ðáp ứng dịch vụ điện cấp độ 4 và theo xu hướng số hóa qua Quản lý Hợp đồng/Hồ sơ điện tử trong quá trình cung cấp dịch vụ điện cho khách hàng; bổ sung, hoàn thiện công tác quản lý điện mặt trời mái nhà; triển khai áp dụng hóa đơn điện tử cho tất cả các dịch vụ phát sinh chi phí; áp dụng ký số, tích hợp Barcode, QR code trên các hệ thống hồ sơ thông tin của khách hàng, thiết bị đo đếm; hiện đại hóa công tác chăm sóc khách hàng theo ứng dụng thành tựu cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0 bao gồm: Chatbot (công cụ trả lời tự động), Customer Self Service (công cụ tự phục vụ khách hàng), chăm sóc khách hàng qua mạng xã hội…; ứng dụng hiện trường qua thiết bị di động đối với toàn bộ hoạt động Kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Trên nền tảng triển khai, vận hành các phần mềm và công tác chuẩn hóa, số hóa trong thời gian qua trong các lĩnh vực và những công việc chuẩn bị, triển khai ngay từ những này đầu năm, PC Cần Thơ sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch Chuyển đổi số năm 2021 mà Tổng công ty Ðiện lực miền Nam giao.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Nguồn: baocantho.com.vn

Tin Mới