spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động địa phươngPhê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cần Thơ thời kỳ 2021-2030

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cần Thơ thời kỳ 2021-2030

Phạm vi quy hoạch trên tổng diện tích 1.438,96 km2, gồm 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện là quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng và huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới Lai.

Khu vực bến Ninh Kiều. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 20-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi quy hoạch trên tổng diện tích tự nhiên là 1.438,96 km2, gồm 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện là các quận Ninh Kiều,  Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới Lai.

Quyết định yêu cầu quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp, thống nhất với mục tiêu, định hướng, nội dung của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và tầm nhìn Việt Nam, các chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng của cả nước và của vùng; các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên.

Công tác quy hoạch cần đánh giá đầy đủ các điều kiện, yếu tố và dự báo xu hướng, bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước tác động đến phát triển của thành phố Cần Thơ và khả năng cân đối, huy động các nguồn lực trong thời kỳ quy hoạch; đánh giá khả năng khai thác liên kết vùng, hợp tác các địa phương trong cả nước.

Trước hết, kết nối giữa Cần Thơ với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là kết nối hạ tầng liên vùng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các cân đối thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Quy hoạch phải xây dựng quan điểm, thiết lập tầm nhìn và xác định mục tiêu, định hướng không gian phát triển mới, các đột phá chiến lược để phát huy hiệu quả vai trò, vị thế, tiềm năng, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh đặc thù, riêng biệt, độc đáo của Cần Thơ là cửa ngõ giao thương quốc tế, trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quyết định cũng xác định rõ các yêu cầu về nội dung, phương pháp, thành phần, chi phí và tiến độ lập quy hoạch.

Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định, tổ chức lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình lập Quy hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ động phối hợp, cập nhật thông tin với quy hoạch cấp cao hơn để điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch năm 2017 và  quy định pháp luật liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo TTXVN/Vietnam+

Nguồn: https://baocantho.com.vn/

 

Tin Mới