spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủSự KiệnThông báo chào hàng cạnh tranh: Dịch vụ giữ xe phục vụ...

Thông báo chào hàng cạnh tranh: Dịch vụ giữ xe phục vụ Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2019

Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Hội chợ Triến lãm Cần Thơ thông háo
đến các cá nhân, đơn vị một số nội dung về việc tô chức chào hàng cạnh tranh Dịch
vụ giữ xe Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam tại Cần Thơ từ ngày 06 đến ngàv 10
tháng 11 năm 2019 như sau:

 1. Chào hàng cạnh tranh: Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam.
 2. Địa điểm: 108A Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.
 3. Đối tượng: Các cá nhân, tổ chức có đủ năng lực và tài chánh.
 4. Mức sàn:. 000.000đồng / 1 kỳ hội chợ (Ba mươi triệu đồng).

Lưu ý: Mỗi bước nhảy là 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

 1. Phát hồ sơthầu: Thời gian phát hồ sơ thầu kể từ khi ra thông báo (liên hệ P.Hội
  chợ Triên lãm & Dịch vụ gặp Xuân Phương nhận hồ sơ,).
 2. Điều kiện bắt buộc đảm bảo dự thầu: Cá nhân, tố chức đăng ký dự thầu phải nộp
  tiền bảo đảm dự thầu 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Trường hợp không trúng
  thầu, Trung tâm sẽ hoàn lại tiền bảo đảm dự thầu.
 3. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký và nộp tiền bảo đảm dự thầu: từ 08 giờ 00
  ngày 16/10/2019 cho đến 11 giờ 00 ngày 31/10/2019 tại phòng P.Hội chợ Triến lãm
  & Dịch vụ – liên hệ Xuân Phương nộp hồ sơ trong giờ hành chánh.
 4. Việc mở thầu được tiến hành công khai vào 14 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2019
  tại Văn phòng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần
  Thơ, ngay sau thời điếm đóng thầu trước sự chứng kiên của những người có mặt và
  không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu được mời.

 

Tin Mới