Trang chủ Sự Kiện Thông báo chào hàng cạnh tranh: Dịch vụ giữ xe phục vụ...

Thông báo chào hàng cạnh tranh: Dịch vụ giữ xe phục vụ Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2019

Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Hội chợ Triến lãm Cần Thơ thông háo
đến các cá nhân, đơn vị một số nội dung về việc tô chức chào hàng cạnh tranh Dịch
vụ giữ xe Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam tại Cần Thơ từ ngày 06 đến ngàv 10
tháng 11 năm 2019 như sau:

 1. Chào hàng cạnh tranh: Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam.
 2. Địa điểm: 108A Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.
 3. Đối tượng: Các cá nhân, tổ chức có đủ năng lực và tài chánh.
 4. Mức sàn:. 000.000đồng / 1 kỳ hội chợ (Ba mươi triệu đồng).

Lưu ý: Mỗi bước nhảy là 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

 1. Phát hồ sơthầu: Thời gian phát hồ sơ thầu kể từ khi ra thông báo (liên hệ P.Hội
  chợ Triên lãm & Dịch vụ gặp Xuân Phương nhận hồ sơ,).
 2. Điều kiện bắt buộc đảm bảo dự thầu: Cá nhân, tố chức đăng ký dự thầu phải nộp
  tiền bảo đảm dự thầu 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Trường hợp không trúng
  thầu, Trung tâm sẽ hoàn lại tiền bảo đảm dự thầu.
 3. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký và nộp tiền bảo đảm dự thầu: từ 08 giờ 00
  ngày 16/10/2019 cho đến 11 giờ 00 ngày 31/10/2019 tại phòng P.Hội chợ Triến lãm
  & Dịch vụ – liên hệ Xuân Phương nộp hồ sơ trong giờ hành chánh.
 4. Việc mở thầu được tiến hành công khai vào 14 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2019
  tại Văn phòng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần
  Thơ, ngay sau thời điếm đóng thầu trước sự chứng kiên của những người có mặt và
  không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu được mời.

 

Tin Mới

Cần động lực tăng trưởng mới

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, Việt Nam sẽ là quốc gia có tăng trưởng đứng thứ 5...

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Kết nối “cung – cầu” trợ lực cho hàng Việt

Sau 3 kỳ tổ chức, mới đây Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông...

Vượt thách thức, vững tin hội nhập

Với quyết tâm “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” theo lời kêu gọi của Thủ tướng...

Mời tham gia hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2020 tại TP. Cần Thơ

Thực hiện Kế hoạch số 1213/UBND-KT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ về công tác...