spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủSự KiệnThông báo : Chào hàng cạnh trạnh phục vụ bãi giữ xe...

Thông báo : Chào hàng cạnh trạnh phục vụ bãi giữ xe hội chợ mua sắm và ẩm thực Thái Lan

Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Hội chợ triển lãm Cần Thơ thông báo
đến các cá nhân, đơn vị một số nội dung về việc tổ chức chào hàng cạnh tranh Dịch
vụ giữ xe Hội chợ mua sắm và Ẩm thực Thái Lan tại Cần Thơ từ ngày 28 tháng 8 đến
ngày 02 tháng 9 năm 2019 như sau:

 1. Chào hàng cạnh tranh: Hội chợ mua sắm và Ẩm thực Thái Lan.
 2. Địa điểm: 108A Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.
 3. Đối tượng: Các cá nhân, tổ chức có đủ năng lực và tài chánh.
 4. Mức sàn: 45.000.000đồng / 1 kỳ hội chợ (Bốn mươi lăm triệu đồng).

Lưu ý: Mỗi bước nhảy là 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

 1. Phát hồ Sơ thầu: Thời gian phát hồ sơ thầu kể từ khi ra thông báo (liên hệ P.Hội
  chợ Triển lãm & Dịch vụ gặp Xuân Phương nhận hồ sơ,).
 2. Điều kiện bắt buộc đảm bảo dự thầu: Cá nhân, tổ chức đăng ký dự thầu phải nộp
  tiền bảo đảm dự thầu 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Trường hợp không trúng
  thầu, Trung tâm sẽ hoàn lại tiền bảo đảm dự thầu.
 3. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký và nộp tiền bảo đảm dự thầu: từ 08 giờ 00
  ngày 12/8/2019 cho đến 11 giờ 00 ngày 23/8/2019 tại phòng P.Hội chợ Triển lãm &
  Dịch vụ liên hệ Xuân Phương nộp hồ sơ trong giờ hành chánh.
 4. Việc mở thầu được tiến hành công khai vào 14 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2019
  tại Văn phòng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triên lãm Cần
  Thơ, ngay sau thời điểm đóng thầu trước sự chứng kiên của những người có mặt và
  không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu được

 

Tin Mới