spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủThông BáoTHÔNG BÁO V/v công nhận kết quả trúng tuyển

THÔNG BÁO V/v công nhận kết quả trúng tuyển

Căn cứ Kế hoạch số 549/KH-TTXT ngày 25 tháng 7 năm 2022 về việc tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ;

Căn cứ Thông báo số 747/TB-HĐTD ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ về việc thay đổi thời gian triệu tập thí sinh dự xét tuyển do ảnh hưởng của triều cường;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-TTXT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức.

          Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ thông báo đến:

Bà Nguyễn Phúc Gia Nguyên, đã trúng tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức.

Đề nghị bà Nguyễn Phúc Gia Nguyên có mặt tại Trung tâm vào lúc 7 giờ 30 ngày 28/10/2022 để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng./.

TB 775 TTXT(Trúng tuyển-Gia Nguyên).signed

Tin Mới