spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủChuyên MụcThông BáoTHÔNG BÁO V/v công nhận kết quả tuyển dụng

THÔNG BÁO V/v công nhận kết quả tuyển dụng

Căn cứ Kế hoạch số 549/KH-TTXT ngày 25 tháng 7 năm 2022 về việc tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ;

Căn cứ Thông báo số 747/TB-HĐTD ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ về việc thay đổi thời gian triệu tập thí sinh dự xét tuyển do ảnh hưởng của triều cường;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-TTXT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ thông báo kết quả tuyển dụng viên chức như sau:

Vị trí chuyên viên Phòng Thông tin – Tổng hợp:

  1. Bà Nguyễn Phúc Gia Nguyên, đạt số điểm trung bình là 86,67 điểm.
  2. Ông Tống Quang Huy, đạt số điểm trung bình là 74 điểm.

Vị trí kế toán:

  1. Bà Nguyễn Thị Huyền, đạt số điểm trung bình là 48,33 điểm.
  2. Bà Lâm Thị Hồng Thi, đạt số điểm trung bình là 77 điểm.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ thông báo đến ông, bà được biết./.

TB 777 TTXT(công nhận KQTD)..signed

Tin Mới