spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủThông BáoThông báo Về việc thực hiện khai báo y tế điện tử...

Thông báo Về việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR Code tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR Code

tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

Căn cứ Công văn số 1569/UBND-KGVX ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Công văn số 1816/CV-BCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR và triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố;

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thông báo việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR Code tại trụ sở Trung tâm, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng, phạm vi khai báo y tế

– Tất cả viên chức và người lao động thuộc Trung tâm thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR Code hàng ngày khi vào cơ quan (nhất là sau khi di chuyển ra ngoài thành phố).

– Tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, giao dịch tại Trung tâm.

  1. Địa điểm khai báo y tế

Địa điểm khai báo y tế điện tử bằng mã QR Code trước Văn phòng làm việc Trung tâm (địa chỉ: số 108A đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

  1. Thời gian khai báo y tế

Khai báo y tế điện tử bằng mã QR Code được tổ chức thực hiện bắt đầu từ ngày 19/5/2021 (thứ tư).

  1. Tổ chức thực hiện

a) Đề nghị viên chức, người lao động và tổ chức, cá nhân cài đặt và bật ứng dụng khai báo y tế điện tử thông qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh (VietNam Health Declaration, NCOVI, Bluezone); thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tuân thủ việc quét mã QR Code khi vào và ra Trung tâm.

b) Các phòng thuộc Trung tâm tiếp tục tuyên truyền đến viên chức, người lao động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

c) Giao Văn phòng Trung tâm thực hiện dán mã QR Code tại Văn phòng làm việc Trung tâm, thực hiện kiểm soát việc vào và ra cơ quan; phối hợp Phòng Thông tin tổng hợp hướng dẫn cài đặt, sử dụng và giám sát hàng ngày đối với việc sử dụng khai báo y tế điện tử.

Trên đây là thông báo việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR Code tại Trung tâm, đề nghị viên chức, người lao động thuộc Trung tâm, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện./.

TB 247 TTXT.signed

 

 

Tin Mới