spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủThông tin Đồng bằngTiếp tục cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ...

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Phát động phong trào thi đua  năm 2021, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ nhấn mạnh, với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, năm 2021 Cục Hải quan TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện đổi mới cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin ngành hải quan tiên tiến, hiện đại, xây dựng các biện pháp thu nộp ngân sách nhà nước có hiệu quả, quyết tâm hoàn thành vượt 5% chỉ tiêu thu nộp ngân sách được giao.

Hoạt động kiểm tra hải quan tại Cục Hải quan TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Hoạt động kiểm tra hải quan tại Cục Hải quan TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Năm 2021, để thực hiện mục tiêu Chính phủ đề ra, ngành Hải quan tiếp tục đôn đốc, điều phối các bộ, ngành thực hiện đầy đủ các giải pháp cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Rà soát, cắt giảm thực chất, hiệu quả tối thiểu 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành thực hiện công bố công khai, đầy đủ trên trang thông tin điện tử của bộ quản lý chuyên ngành về danh mục với mã hồ sơ tương ứng kèm theo bảng so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm theo yêu cầu của Chính phủ. Tổng cục Hải quan cũng đảm bảo việc chủ trì theo dõi tình hình, đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, đánh giá mức độ thay đổi và tác động đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Vũ cho biết, mục tiêu thi đua của Cục Hải quan TP Cần Thơ là phát huy mọi nguồn lực trong đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021. Áp dụng quản lý hải quan hiện đại, hội nhập, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi tối đa cho hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, du lịch nhưng vẫn đảm bảo quản lý, giám sát chặt chẽ theo quy định của Hải quan. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm việc  sắp xếp bộ máy, đẩy mạnh phòng, chống tham những, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra vụ việc công chức vi phạm nghiêm trọng đến mức xử lý hình sự… quyết tâm hoàn thành vượt 5% chỉ tiêu thu nộp ngân sách năm 2021.

Qua đó, Cục thực hiện đổi mới cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, quy trình quản lý hải quan hiện đại nhằm tạo điều kiện tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu và thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Áp dụng công nghệ thông tin ngành hải quan tiên tiến, hiện đại, hướng tới hải quan số với mức độ tự động hóa cao, ứng dụng mạnh mẽ thành quả của cuộc cách mạng 4.0. Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị trong kiểm tra, giám sát kiểm soát hải quan.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Với quyết tâm kết thúc năm 2021, cơ quan Hải quan hoàn thành mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 10-15 bậc so với năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo kế hoạch của Bộ Tài chính. Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp. Chủ động nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử và xây dựng, triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Xu thế toàn cầu hóa giúp ngành Hải quan có nhiều cơ hội lớn để đẩy mạnh tiến trình cải cách, hiện đại hóa theo chuẩn mực phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cùng với đó là hàng loạt thách thức đối với ngành Hải quan. Đó là phải tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, giảm thời gian thông quan hàng hóa trong bối cảnh khối lượng công việc tăng cao, biên chế ít. Những năm gần đây, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Trong khi Việt Nam tham gia sâu rộng nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: CPTPP, EVFTA… với yêu cầu cao hơn và phải thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, cả về thuế quan, mở cửa thị trường, quyền sở hữu trí tuệ…

Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho rằng, trong bối cảnh đó, đã đặt ra yêu cầu bức thiết cho ngành Hải quan là phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả cả hai nhiệm vụ: vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Ông Nguyễn Dương Thái yêu cầu, Cục Hải quan TP Cần Thơ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19. Tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, góp phần thu hút doanh nghiệp tại địa bàn về làm thủ tục tại Cục Hải quan TP Cần Thơ, chú trọng tham mưu cho lãnh đạo thành phố về công tác thu hút đầu tư trên địa bàn.

Kết thúc năm 2020, tổng số thu nộp ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP Cần Thơ là 3.378,57 tỉ đồng, đạt 143,71% dự toán Bộ Tài chính giao. Nguyên nhân tăng chủ yếu từ số thu một số mặt hàng tăng như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng phục vụ các dự án đầu tư tăng 29,95% (chủ yếu là dự án nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 2), mặt hàng nguyên phụ liệu sản xuất dược phẩm tăng 18,51%, mặt hàng than đá phục vụ hoạt động của nhà máy nhiệt điện tăng 5,06%. Trong đó, địa bàn TP Cần Thơ thu được 641,33 tỉ đồng, đạt 119,65% dự toán Bộ Tài chính giao; địa bàn tỉnh Vĩnh Long thu được hơn 2.190 tỉ đồng, đạt 161,04% dự toán Bộ Tài chính giao…

KHÁNH NAM

Nguồn: baocantho.com.vn

Tin Mới