spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động địa phươngTổ chức Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021...

Tổ chức Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn thành phố Cần Thơ

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Quyết định số 1242/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021”.

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung 2021 – Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn thành phố Cần Thơ với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

Tổ chức khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn quốc kết hợp với các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021” (gọi tắt là chương trình), các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.

– Chương trình thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của đất nước.

– Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa dịch vụ của Việt Nam thông qua các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Yêu cầu

– Công tác tuyên truyền sâu rộng để thu hút lượng lớn doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch tham gia bán hàng khuyến mại, kích thích hoạt động mua sắm của người tiêu dùng. Đặc biệt mở rộng tuyên truyền đến các đối tượng là khách du lịch vào thành phố Cần Thơ.

– Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp đăng ký tham gia cùng một thời điểm trên địa bàn thành phố để kích cầu tiêu dùng cuối năm.

– Các doanh nghiệp đăng ký tham gia và tổ chức thực hiện chương trình nghiêm túc, trung thực, đúng như cam kết.

– Cơ quan quản lý Nhà nước phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh thương mại và sở hữu trí tuệ.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  1. Thời gian: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021 (có thể gia hạn thêm thời gian tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh).
  2. Đối tượng tham gia: Tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật.
  3. Phạm vi: Trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
  4. Nội dung của chương trình

– Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia chương trình bằng cách thực hiện đồng loạt các hình thức khuyến mại theo quy định.

– Doanh nghiệp Chương trình được áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ (trong trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%).

III. KINH PHÍ:

– Vận động kinh phí xã hội hóa treo băng rôn tuyên truyền tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và tại các doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố.

– Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại các tuyến đường, địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Sở Công Thương

– Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện chương trình.

– Phối hợp với các cơ quan báo chí, đài truyền hình thành phố để đưa tin về chương trình.

– Vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình và chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các chương trình đảm bảo thực hiện theo đúng mục đích, hiệu quả và đúng quy định pháp luật hiện hành.

– Báo cáo kết quả thực hiện chương trình theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

– Thiết kế các băng rôn, barner tuyên truyền về Chương trình. Dự trù kinh phí và vận động nguồn kinh phí in ấn, treo băng rôn tuyên truyền về chương trình trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

  1. Mời các đơn vị phối hợp

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Vận động các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý như: Khách sạn, công ty lữ hành, các địa điểm tham quan du lịch… tham gia chương trình khuyến mại. Phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền Chương trình đến các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố.

– Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Công Thương trong công tác thực hiện việc treo băng rôn, cờ phướn tuyên truyền về chương trình tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn thành phố phối hợp tuyên truyền về chương trình để tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và của người dân trên địa bàn thành phố.

c) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ

Phối hợp với Sở Công Thương vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình theo kế hoạch.

d) Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ

Phối hợp với Sở Công Thương đưa tin, tuyên truyền rộng rãi về Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung 2021 – Vietnam grand Sale 2021”.

đ) Ủy ban nhân dân các quận/huyện

Chỉ đạo triển khai, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tham gia chương trình. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công treo băng rôn tuyên truyền về chương trình. Báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động về Sở Công Thương để làm cơ sở, báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố.

e) Cục Quản lý thị trường

Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố đảm bảo thực hiện đúng các nội dung khuyến mại đã được đăng ký hoặc thông báo, niêm yết giá cả và thông tin sản phẩm hàng hóa, dịch vụ theo quy định; Sản phẩm, hàng hóa tham gia khuyến mại đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; Xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

g) Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia chương trình nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh dịp cuối năm.

3. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

– Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình khuyến mại tùy vào hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

– Đăng ký tham gia chương trình với Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương bằng các hình thức: trực tiếp đến Sở, nộp bằng đường bưu điện và thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp.

– Treo băng rôn giới thiệu về hình thức khuyến mại của doanh nghiệp tại địa điểm đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại và trên website của doanh nghiệp (nếu có), khuyến khích doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền theo chủ đề của chương trình nhằm tạo sức lan tỏa đến người tiêu dùng. Cam kết hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng chất lượng, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ.

– Cuối chương trình, các doanh nghiệp tham gia báo cáo kết quả giá trị hàng hóa, dịch vụ đã được khuyến mại trong thời gian tham gia chương trình gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/8/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung 2021 – Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn thành phố Cần Thơ./.

Đính kèm Kế hoạch của Sở Công Thương Cần Thơ

KH_1197-SCT

Nguồn: CPA

Tin Mới