spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động địa phươngTP Cần Thơ kịp thời quy hoạch xây dựng, đô thị phục...

TP Cần Thơ kịp thời quy hoạch xây dựng, đô thị phục vụ nhu cầu phát triển

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo việc rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng của TP Cần Thơ gửi đến Bộ Xây dựng (Báo cáo số 247/BC-UBND).

TP Cần Thơ chủ động thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong ảnh: Một góc đô thị Cần Thơ.

TP Cần Thơ đã thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2378/BXD-QHKT ngày 24-6-2021 về việc rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Qua rà soát, cho thấy việc phổ biến và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng năm 2014 (nội dung quy hoạch xây dựng) từ năm 2010 đến nay mang lại hiệu quả. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật ngành xây dựng ngày càng được hoàn thiện, phát huy hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Những văn bản Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện đã được ban hành đồng bộ, sửa đổi, bổ sung kịp thời khi gặp vướng mắc, khó khăn, đã tạo được cơ sở pháp lý cơ bản trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Thời gian qua, được sự hỗ trợ và hướng dẫn từ bộ, ngành Trung ương, TP Cần Thơ đã có đủ cơ sở để triển khai và thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kịp thời phục vụ nhu cầu phát triển chung của thành phố. Đồng thời, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố đã thực hiện đồng bộ, thống nhất từ các cấp, các ngành (Quy hoạch chung thành phố, Quy hoạch phân khu từng quận, quy hoạch chung cho các thị trấn, quy hoạch ngành, lĩnh vực,…), thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

Sau khi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28-8-2013), TP Cần Thơ đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập và trình phê duyệt các đồ án. Cụ thể gồm: đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị (7 đồ án đã được phê duyệt: cấp nước, thoát nước, cao độ nền và thoát nước mặt, nghĩa trang, cây xanh, xử lý chất thải rắn và chiếu sáng đô thị); đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của các quận trên địa bàn thành phố (đã được phê duyệt 4/5 đồ án: Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt); đồ án quy hoạch chung thị trấn (5 đồ án đã được phê duyệt); đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện. Ngoài ra, thành phố cũng thực hiện tốt việc tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt…

TP Cần Thơ cũng đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết thi hành; chủ yếu là kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng và về lô đất trong khu vực quy hoạch. Đồng thời, đẩy mạnh giải pháp phân cấp trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, cụ thể là công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch (nhất là đối với các khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị loại I…), để các địa phương có thể chủ động hơn trong công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn. Bộ Xây dựng tham mưu sớm hoàn thiện Bộ pháp điển về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị và nông thôn để các địa phương rà soát, triển khai thực hiện phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan hiện hành…

ANH KHOA

Nguồn: baocantho.com.vn

Tin Mới