spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động địa phươngXây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị...

Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Kim Xuân

Sáng ngày 24-9-2020, tại phiên khai mạc Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại ĐH. Báo Cần Thơ trích đăng nội dung phát biểu quan trọng này của đồng chí Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Kim Xuân

Thưa toàn thể ĐH,

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu dự ĐH lời thăm hỏi thân thiết cùng lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ thành công tốt đẹp.

Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với việc; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra…

Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố và những kết quả này cũng là tiền đề, là nền tảng quan trọng, tạo đà cho thành phố phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, xứng đáng là thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Thưa toàn thể ĐH,

Chúng ta phấn khởi, tự hào về những thành tích đã đạt được, nhưng đồng thời cũng phải thấy hết những khó khăn, yếu kém để tìm ra những giải pháp phù hợp, khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Tôi đề nghị Đảng bộ thành phố lưu ý: Kinh tế – xã hội của thành phố thời gian qua phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa thật sự là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL, một số ngành, lĩnh vực còn ở vị trí thấp so với các tỉnh trong vùng. Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch chậm, nhất là ngành công nghiệp. Ngành dịch vụ tuy có phát triển, nhưng chưa tạo ra sự đột phá, chưa thật sự trở thành trung tâm dịch vụ lớn của vùng. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn mang tính nhỏ, lẻ, chưa theo hướng hiện đại. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị còn hạn chế, thiếu bền vững. Cần Thơ chưa thật sự trở thành đô thị hạt nhân của vùng; vai trò, động lực, sức lan tỏa trong vùng còn mờ nhạt, kinh tế phát triển chưa có sự đột phá.

Thưa các đồng chí,

Bộ Chính trị cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ TP Cần Thơ đã nêu trong báo cáo chính trị. Báo cáo đã được các bộ, ngành, các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng tham gia góp ý kiến, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo trình ĐH hôm nay. Sau đây, tôi có một số ý kiến gợi mở và lưu ý sau:

Thứ nhất, cần tập trung phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, dự báo bối cảnh, đặc điểm tình hình trong những năm tới cũng như tiềm năng, lợi thế, đặc thù riêng của Cần Thơ so với các tỉnh trong vùng… Quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vừa đảm bảo tính kế thừa, phát triển, có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2020-2025 và giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân; là thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng. Cần Thơ không nhất thiết phải đứng đầu tất cả các lĩnh vực, nhưng Cần Thơ không thể đi chậm hơn, phát triển kém hơn các tỉnh trong vùng, đồng thời cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nội tại để phát triển những ngành, lĩnh vực tạo sức lan tỏa, dẫn dắt cả vùng, thúc đẩy sự liên kết trong vùng.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng; phát huy tiềm năng, lợi thế và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng. Đây là một chủ trương lớn của Trung ương và trên quan điểm này, cần xác định rõ vai trò, vị trí của TP Cần Thơ trong vùng ĐBSCL; trách nhiệm của Cần Thơ trong thúc đẩy liên kết vùng. Chủ động tổ chức liên kết với các tỉnh ĐBSCL và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam…

Thứ ba, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những vấn đề cấp bách đối với cả nước nói chung, Cần Thơ nói riêng, cần được cụ thể hóa thành một nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới…

Để có cơ sở định hướng cho phát triển, Cần Thơ cần sớm hoàn thành việc xây dựng và triển khai có hiệu quả quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng ĐBSCL. Trong đó, lưu ý quy hoạch đô thị theo hướng đô thị sông nước sinh thái, văn minh và hiện đại; là đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL. Thí điểm xây dựng đô thị thông minh và mô hình quản trị đô thị mới ở một số quận trong giai đoạn 2020-2025.

Thứ tư, phát triển nhanh và bền vững TP Cần Thơ, trên cơ sở phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, cung cấp đầu vào, đầu ra cho chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ của toàn vùng. Xác định công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản là mũi nhọn của ngành công nghiệp. TP Cần Thơ không chỉ là một cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL và cả nước, mà còn đóng vai trò kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

Thứ năm, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ công bằng, xã hội. Quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học và công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố và vùng ĐBSCL, khẳng định vị thế là trung tâm của vùng…

Thứ sáu, tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước; phát triển các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân để tạo động lực cho phát triển, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và những vùng, ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế.

Thứ bảy, kết hợp chặt chẽ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, thông tin, an ninh mạng và an ninh xã hội. Xây dựng TP Cần Thơ trở thành địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng ĐBSCL và của cả nước.

Thứ tám, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, trong mọi chủ trương, công việc phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nhất là các nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Thưa các đồng chí,

Một nhiệm vụ quan trọng của ĐH lần này là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự ĐH lần thứ XIII của Đảng… Đề nghị ĐH tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng và sáng suốt lựa chọn (lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ) bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, phải vừa có Đức vừa có Tài, trong đó Đức là gốc, tạo ra một tập thể đoàn kết, thống nhất, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV đề ra. Đồng thời, lựa chọn bầu Đoàn đại biểu thực sự tiêu biểu cho Đảng bộ đi dự ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có khả năng đóng góp vào sự thành công của ĐH.

Một lần nữa, chúc ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV thành công tốt đẹp.

Nguồn: baocantho.com.vn

Tin Mới