Đồng bằng Sông Cửu Long

Bản đồ Đồng Bằng sông Cửu Long

I. ĐẶC ĐIỂM

– Về vị trí địa lý: ĐBSCL có vị trí như một bán đảo với 3 mặt Đông, Nam và Tây Nam giáp biển (có đường bờ biển dài 700km), phía Tây có đường biên giới giáp với Campuchia và phía Bắc giáp với vùng kinh tế Đông Nam Bộ – vùng kinh tế lớn nhất của Việt Nam hiện nay. ĐBSCL nằm trên địa hình tương đối bằng phẳng, mạng lưới sông ngòi, kênh rạch phân bố rất dày thuận lợi cho giao thông thủy vào bậc nhất ở nước ta.

– Diện tích tự nhiên toàn vùng là 39.747 km2.

– ĐBSCL có 13 đơn vị hành chính bao gồm: 1 thành phố trực thuộc Trung ương (Thành phố Cần Thơ) và 12 tỉnh (Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau).

– Dân số: đến năm 2010 dân số toàn vùng đạt trên 17.272,2 nghìn người. Tỷ lệ nữ giới chiếm 50,2%, tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị là 23,2%.

II. MỘT SỐ THÀNH TỰU KINH TẾ

Trong những năm gần đây kinh tế ĐBSCL có những bước khởi sắc đáng kể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (giảm dần tỷ trọng khu vực I và tăng ở khu vực II và III). Đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

– Tổng giá trị GDP toàn vùng (theo giá cố định 1994) đạt 161.049,3 tỷ đồng;

– Cơ cấu GDP chuyển biến tích cực: khu vực I chiếm 34,45%, khu vực II chiếm 29,23% và khu vực III là 36,32%.
Tăng trưởng kinh tế năm 2010 đạt 11,93%.

– Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá so sánh 94) 56.078,8 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2009; Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 94) : 79.985,1 tỷ đồng, tăng 15,54% so với năm 2009

– Sản lượng lúa đạt 21,6 triệu tấn, với năng suất 41,6 tạ/ ha , tăng 6,1% về năng suất so với 2009;

– Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1.940.181 tấn; cá nuôi 1.509.963 tấn chiếm 73,35 % sản lượng cá nuôi cả nước. Sản lượng tôm nuôi 341.117 tấn chiếm 75,74% so với cả nước.

– Tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn vùng đạt 277.487,9 tỷ đồng( giá thực tế); chiếm 17,99% cả nước.

– Kim ngạch xuất khẩu toàn vùng đạt :6.869,6 triệu USD; Nhập khẩu: 2.523,7 triệu USD (Nguồn Sở công thương các tỉnh 2010).

– Đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giáy phép (lũy kế các dự án còn hiệu lực đến 31/12/2010) là 565 dự án với 9.439,9 triệu đôla Mỹ. Năm 2010, ĐBSCL cấp phép 98 dự án với 1.821,5 triệu đôla Mỹ.

– Tổng số Doanh nghiệp (DN) là 23.220 doanh nghiệp; Số DN có lao động trên 200 người là 170 DN; Tổng số lao động tham gia 667,3 nghìn người trong doanh nghiệp lao động nữ chiếm 281,8 nghìn; Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của DN 281.873 tỷ đồng với giá trị tài sản cố định và đầu tư dài hạn 231.454 tỷ đồng (tính đến 31/12/2009);