spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủSự KiệnMỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ, GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN KẾT NỐI DOANH...

MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ, GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VỚI DOANH NGHIỆP PANAMA

Thời gian (dự kiến): từ 8h30 đến 11h30 ngày 22 tháng 02 năm 2022

Hình thức: trực tuyến

Lĩnh vực: nông sản, thủy sản, dệt may,…

Chi tiết: 325-XTTM-XTDT Phieu_dang_ky

Tin Mới