Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực Thái Lan

    17

    Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực Thái Lan
    Thời gian: từ ngày 21/8 – 25/8/2024.
    Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Sự kiện Quang Minh
    Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ