HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ NGÀNH TÔM VIỆT NAM LẦN THỨ 4 NĂM 2023

    3

    Thời gian: 12-14/4/2023

    Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Truyền thông Vietnamedia

    Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ