Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam

    49

    Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam

    Thời gian: Tháng 01/11 – 05/11/2024

    Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

    Đơn vị chỉ đạo: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ