Trang chủ Tọa đàm doanh nghiệp KẾ HOẠCH Tổ chức Tọa đàm “Đối thoại giữa Chính quyền và...

KẾ HOẠCH Tổ chức Tọa đàm “Đối thoại giữa Chính quyền và Doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ”

Tổ chức buổi gặp gỡ giữa đại diện Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở, ban, ngành thành phố và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  đang hoạt động trên địa bàn thành phố nhằm thông tin tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, tiêu thụ hàng hóa và việc thực hiện các thủ tục hành chính … Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  đầu tư, kinh doanh tại TP. Cần Thơ.

Nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  trong việc chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực hoạt động kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

III. Nội dung

1. Tên chương trình: “Đối thoại giữa Chính quyền và Doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ”.

2. Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

3. Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

4. Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở CôngThương, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ

 

 

Tin Mới

Đề xuất thêm gói kích thích kinh tế sau Covid-19

Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đề nghị các gói kích thích kinh tế cần 'dài hơi hơn'...

Xem thị trường nội địa là “phao cứu sinh” cho doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND TP Cần Thơ thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19...

Phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế mức cao nhất có thể

Do tác động của dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế của TP Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2020 ước tính chỉ tăng 1,43%...

Mời tham dự “Triển lãm sản phẩm doanh nghiệp Việt và Hội nghị kết nối Doanh nghiệp đưa hàng vào chuỗi siêu thị Aeon...

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) đã phối hợp với các đối tác tổ chức thực...

Chào hàng cạnh tranh: Dịch vụ giữ xe phục vụ Hội chợ Triển lãm Quốc tế Vietbuild năm 2020

Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại & Hội chợ triển lãm cần Thơ thông báo đến các cá nhân, đơn vị...