spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủThông BáoKhảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp – VCCI 2022

Khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp – VCCI 2022

Ngày 14 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số 01/CT-TTg về “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam” trong đó giao cho VCCI là đầu mối chủ trì phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành nghiên cứu, đánh giá và triển khai chuyển đổi số đồng thời liên hệ các doanh nghiệp và hiệp hội tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức. Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin và triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp thành viên VCCI nói riêng và hệ thống doanh nghiệp Việt Nam nói chung, VCCI xin đề xuất các đơn vị liên quan tiến hành hợp tác triển khai khảo sát về chuyển đổi số.

Trân trọng mời Quý Doanh nghiệp tham gia khảo sát về chuyển đổi số để nhận Bộ công cụ quản trị doanh nghiệp miễn phí (Giải pháp văn phòng điện tử, Giải pháp chữ ký số điện tử, Giải pháp phần mềm kế toán, Giải pháp AI chấm công, Giải pháp quản lý nhân sự, Giải pháp cung cấp website chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp,…) phù hợp nhất, giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý, vận hành và gia tăng doanh thu kinh doanh hơn so với hiện tại.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/5/2022.

Hình thức thực hiện: Trực tuyến thông qua liên kết: https://www.vcci-erp.vn/chinhanhcantho

Tin Mới