spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủSự KiệnMời tham dự chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại phát triển...

Mời tham dự chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương tại Lào Cai năm 2022

Nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho các nhà cung cấp, doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại hướng tới thị trường Trung Quốc, đặc biệt trong tình hình doanh nghiệp hai nước Việt Trung chưa thể gặp gỡ giao thương trực tiếp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai tổ chức Hội chợ Hàng hóa xuất khẩu khu vực phía Bắc kết hợp Hội nghị quốc tế ngành nông sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp thành chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương tại Lào Cai vào tháng 9 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Hội chợ Hàng hóa xuất khẩu khu vực phía Bắc

– Quy mô: 350 – 400 gian hàng tiêu chuẩn và 1.000 m2 đất trống.

– Nội dung: Tuyên truyền hợp tác xúc tiến thương mại giữa các tổ chức xúc

tiến thương mại của Việt Nam và Trung Quốc; triển lãm ngành hàng nông sản

xuất khẩu và hàng thương mại khác.

2. Hội nghị quốc tế ngành nông sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp

– Quy mô: 150 đại biểu tham dự trực tiếp, 150 đai biểu tham dự trực tuyến (bao gồm đại biểu phía Việt Nam và phía Trung Quốc).

– Nội dung: Giao thương trực tiếp giữa các nhà cung cấp và doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc về ngành hàng nông sản, trái cây.

Đây sẽ là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại đem lại hiệu quả thiết thực cho các nhà cung cấp, doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại hướng tới thị trường Trung Quốc, đặc biệt trong tình hình doanh nghiệp hai nước Việt Trung chưa thể gặp gỡ giao thương trực tiếp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai trân trọng kính mời các nhà cung cấp, các doanh nghiệp thươ`ng mại, xuất nhập khẩu, tổ chức xúc tiến thương mại trong nước đăng ký tham gia chương trình.

Thông tin liên hệ:

Ông: Nguyễn Tấn Đức – Trưởng phòng XTTM,

Điện thoại: 0946.246.718,

Email : ntduc-sct@laocai.gov.vn;

Bà: TạThị Thu Hiền – Viên chức phòng XTTM,

Điện thoại: 0942.999.789,

Email: ttthien-sct@laocai.gov.vn

Tin Mới