spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động CPATạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động xúc tiến đầu tư...

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động xúc tiến đầu tư của thành phố

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Năm 2022, tập thể Trung tâm quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp các sở, ngành thành phố, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Thành ủy, HÐND thành phố và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong giai đoạn mới… Ðồng thời chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, xây dựng đoàn kết nội bộ, ngăn chặn suy thoái, phòng chống tham nhũng, tiêu cực… Tập thể Ban giám đốc Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu, tích cực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra, phù hợp với tình hình thực tế. Ðặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại cả về nội dung và phương thức thực hiện, đa dạng hóa đối tác thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu. Trong đó, điểm mới trong hoạt động là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động xúc tiến…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hồng ghi nhận những nỗ lực của Ðảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm. Ðồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo Trung tâm phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, có giải pháp nhanh chóng khắc phục hạn chế, tồn tại. Tập trung nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo thành phố thực hiện các giải pháp nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động xúc tiến đầu tư thành phố. Ða dạng chương trình, sự kiện, đáp ứng nhu cầu đầu tư, kết nối giao thương và tiêu thụ hàng hóa, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

NAM HƯƠNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn

Tin Mới