spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủThông BáoThông báo kỳ xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia...

Thông báo kỳ xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 8 năm 2022

Sở Công Thương thông báo kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 8 năm 2022 (chi tiết tại Công văn số 822/BCT-XTTM ngày 22/02/2022 của Bộ Công Thương gửi kèm theo).

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu, đăng ký sản phẩm tham gia xét chọn thông qua Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia – Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), đồng thời thông báo với Sở Công Thương để theo dõi và hỗ trợ.

1_bct_2022_822_4_3_2022_2_29_25_pm_(1)

CV_723_SCT

Tin Mới