Trang chủ Thông Báo Mời tham gia Khảo sát Chuyển Đổi số Doanh nghiệp - VCCI...

Mời tham gia Khảo sát Chuyển Đổi số Doanh nghiệp – VCCI 2022

Ngày 14/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam” trong đó giao Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là đầu mối chủ trì phối hợp với các Bộ, Ban ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đánh giá và triển khai chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3/8/2021, Chủ tịch VCCI cũng đã ban hành Quyết định số 1210/PTM-TCCB về việc thành lập Tổ công tác về Chuyển đổi số VCCI. Để triển khai nhiệm vụ được giao, VCCI tại Cần Thơ tiến hành khảo sát diện rộng trên cả nước, trong đó có khu vực ĐBSCL nhằm đánh giá thực trạng, nhu cầu chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ sở cho việc tổng hợp, báo cáo, đề xuất những giải pháp với Chính phủ cũng như xây dựng đề án vận động nhiều nguồn lực, ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2022 và những năm sắp tới.

Thời gian khảo sát: từ 02/3/2022 – 20/4/2022 (Công văn đính kèm)

Hình thức: thực hiện trực tuyến qua link https://vcci-erp.vn/chinhanhcantho

VCCI tại Cần Thơ trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia khảo sát. Chương trình khảo sát lần này cũng sẽ phản ánh năng lực ứng dụng công nghệ số của doanh nghiệp tại khu vực ĐBSCL, VCCI tại Cần Thơ sẽ tổng hợp báo cáo thành một bức tranh chung của khu vực ĐBSCL về tình hình chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Rất mong sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp để Chương trình khảo sát đạt được nhiều kết quả.

Thông tin liên hệ: Phòng Hội Viên – VCCI Cần Thơ

Lam Thy (sđt: 0982.850144), email: phonghoivienvccict@gmail.com hoặc lamthyvcci@gmail.com,

hoặc Bích Ngọc (sđt: 0913.207817), email: bichngoc.vccict@gmail.com.

Tin Mới

Đưa gạo thương hiệu Việt ra thế giới

Không chỉ xuất hiện trong bữa trưa tại văn phòng nội các Nhật Bản, gạo có thương hiệu của Việt Nam còn lên kệ...

Ưu đãi, thúc đẩy đầu tư phát triển vận tải thủy ĐBSCL

Theo lãnh đạo Bộ GTVT, TP. Cần Thơ cần quan tâm việc xúc tiến, ưu đãi, kêu gọi đầu tư và cấp phép đầu...

Tăng cường các hoạt động kết nối giao thương quốc tế tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022

Nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại, nâng cao...

Nỗ lực để Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2022 diễn ra tốt đẹp

Sau 2 năm tạm ngưng do ảnh hưởng dịch COVID-19, tháng 11-2022, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022 được tổ...

Mời tham dự Hội nghị “Thúc đẩy phát triển vận tải thủy, phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực đồng bằng sông...

Mục đích - Hội nghị nhằm chia sẻ tiềm năng phát triển ngành vận tải thủy, đẩy mạnh xuất nhập hàng hóa của các doanh...