spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động CPATHÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2022

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 217/KH-TTXT ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ về Tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ năm 2022;

Căn cứ Công văn số 998/SNV-CCVC ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 02, trong đó: Văn phòng: 01; Phòng Thông tin – Tổng hợp: 01.

  • Văn phòng:

– Vị trí việc làm: Tổng hợp – Quản trị – Hành chính.

– Mô tả công việc: Theo dõi việc mua sắm, quản lý tài sản, phương tiện làm việc, phương tiện hoạt động (tài sản, công cụ, dụng cụ)…, thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định; thực hiện các báo cáo; tổ chức, phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo….

  • Phòng Thông tin – Tổng hợp:

– Vị trí việc làm: Thông tin – Tổng hợp.

– Mô tả công việc: Quản lý trang thông tin điện tử của Trung tâm; Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm trên internet; các công việc về thương mại điện tử, dịch vụ liên quan. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, văn bản pháp luật về xúc tiến đầu tư, thương mại và hội chợ triển lãm…. Thực hiện quản trị mạng cơ quan.

Hình thức: Xét tuyển

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (đính kèm)

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

  1. Thời gian, địa điểm

          Dự kiến trong Quý II năm 2022; thời gian, địa điểm cụ thể Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

  1. Thành phần hồ sơ dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

– Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí việc làm.

* Lưu ý:

– Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm với các nội dung đã kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Trường hợp có gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

– Người trúng tuyển có trách nhiệm cung cấp văn bản công nhận đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp khi hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định, có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

a) Địa điểm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, địa chỉ: số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

b) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 06 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2022.

c) Cách thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Cách 1. Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp trong giờ hành chính các ngày trong tuần (buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút).

Cách 2. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua hộp thư điện tử.

– Người dự tuyển Scan và gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua hộp thư điện tử; Phiếu đăng ký dự tuyển được lưu trong cùng 01 file ở định dạng .PDF.

– Địa chỉ email: [email protected]; chủ đề email ghi rõ “Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022”.

Cách 3. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính (thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển được xác định theo dấu bưu điện); ngoài bì thư ghi rõ “Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022”.

* Lưu ý:

– Người đăng ký dự tuyển thường xuyên truy cập Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng (địa chỉ: https://canthopromotion.vn).

– Trong quá trình đăng ký dự tuyển nếu có vướng mắc hoặc có nhu cầu được thông tin thêm các nội dung có liên quan đến kỳ tuyển dụng, người dự tuyển liên hệ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (thông qua Văn phòng, số điện thoại: 0292.3830487) để được hỗ trợ.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ trân trọng thông báo./.

(Đính kèm: 1. Phiếu đăng ký dự tuyển; 2. Công văn số 1223/SGDĐT-GDTX)

Đính kèm:

TB 275 TTXT.signed

Phiếu đăng ký dự tuyển-Mẫu số 01

Cong-van-so-1223.SGDDT-GDTX-dinh-kem-Thong-bao-so-

PL 01 Kem KH 217

Tin Mới