spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủThông BáoTHÔNG BÁO V/v triệu tập thí sinh dự xét tuyển

THÔNG BÁO V/v triệu tập thí sinh dự xét tuyển

Căn cứ Thông báo số 275/TB-TTXT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ về Tuyển dụng viên chức năm 2022;

Căn cứ Biên bản ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển về việc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ thông báo đến:

  1. Bà Võ Thị Hiếu Hạnh
  2. Bà Nguyễn Thị Anh Thư
  3. Ông Võ Hoàng Lê Đại Nghĩa

Ông/bà đã đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2. Đề nghị ông/bà có tên nêu trên đến dự xét tuyển vòng 2.

– Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 7 năm 2022 (thứ sáu)

– Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ.

– Địa chỉ: Số 108A Lê Lợi, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

– Số điện thoại: 02923 830487

Đề nghị ông/bà có mặt đúng thời gian quy định./.

TB 499 TTXT.signed

Tin Mới