spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động CPATHÔNG BÁO về việc công nhận kết quả tuyển dụng

THÔNG BÁO về việc công nhận kết quả tuyển dụng

Căn cứ Kế hoạch số 217/KH-TTXT ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ về tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Thông báo số 499/TB-HĐTD ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TTXT ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ thông báo kết quả tuyển dụng viên chức như sau:

  1. Bà Võ Thị Hiếu Hạnh đạt số điểm trung bình là 83 điểm.
  2. Ông Võ Hoàng Lê Đại Nghĩa đạt số điểm trung bình là 77,33 điểm.
  3. Bà Nguyễn Thị Anh Thư đạt số điểm trung bình là 50 điểm.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ thông báo đến ông, bà được biết./.

TB 533 HĐTD.signed

 

Tin Mới