spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủThông BáoTổ chức đấu thầu mặt bằng giữ xe tại Lễ hội bánh...

Tổ chức đấu thầu mặt bằng giữ xe tại Lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2018

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06  năm 2014 của Chính phủ  Quy định chi tiết thi hành mộtt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức Lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 2 năm 2018, của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Bánh Dân gian Nam bộ năm 2018,
Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm  Cần Thơ thông báo đến các cá nhân, đơn vị thông tin về gói thầu: Thực hiện bãi xe phục vụ Lễ hội, như sau:

  1. Đấu thầu công khai giá: mặt bằng giữ xe “Lễ Hội Bánh Dân gian Nam Bộ năm 2018”.
  2. Địa điểm:108A Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.
  3. Đối tượng:Các cá nhân, tổ chức có đủ năng lực và tài chánh.
  4. Mức sàn: 150.000.000đồng /1 kỳ lễ hội. (Một trăm năm mươi triệu đồng).
  5. Phát hồ sơ thầu: Thời gian phát hồ sơ thầu kể từ khi ra thông báo đến hết ngày 15/4/2018 liên hệ P.Hội chợ Triển lãm & Dịch vụ, ĐT: 0292 3821977 hoặc 3821978, gặp Xuân Phương – Điện thoại: 0939387009, đăng ký nhận hồ sơ.
    Lệ phí hồ sơ: 1.000.000đồng/bộ (Một triệu đồng)
  6. Điều kiện bắt buộc đảm bảo dự thầu:Cá nhân, tổ chức đăng ký dự thầu phải nộp tiền bảo đảm dự thầu 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). Trường hợp không trúng thầu, Trung tâm sẽ hoàn lại tiền  bảo đảm dự thầu.
  7. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký và nộp tiền bảo đảm dự thầu:từ 8h00 ngày 01/4/2018 cho đến 11 giờ 00 ngày 13 tháng 4 năm 2018 tại phòng P.Hội chợ Triển lãm & Dịch vụ liên hệ Xuân Phương – 0939387009 nộp hồ sơ trong giờ hành chánh).
  8. Việc mở thầu được tiến hành công khai vào 14 giờ 00 ngày 13 tháng 4 năm 2018 tại Văn phòng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, ngay sau thời điểm đóng thầu trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu được mời.

Tin Mới